Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HSG LỚP 7.6

          
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HSG LỚP 7.6
         Năm học: 2016 - 2017
Stt
Họ và tên
Môn Thi
1
Hoàng Ngọc Sông Thương
Anh
2
Nguyễn Lê Quỳnh Châu
Anh
3
 Vũ Huỳnh Đạt My
Anh
4
Lê Thị Thảo Hiền
Anh
5
Huỳnh Trọng Nghĩa
Toán
6
Trần Minh Quân
Toán
7
Nguyễn Thị Minh Thư
Văn
8
Lê Thị Mỹ Linh
Văn
9
Nguyễn Thị Thảo Tiên
Văn
Danh sách này gồm có:
Toán: 2 học sinh…………………………………………….
Anh: 4 học sinh…………………………………….
Văn: 3 học sinh……………………………….
.                                                                            Tam kỳ, ngày 3 tháng 11 năm 2016

                                                                                                  Người lập                                                                                           Trần Thị Cảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét